Nežijete-li pod kamenem, nemohlo vás to minout. Umělá inteligence je všude a kde se ještě neobjevila, tam bude zhruba pozítří. Prostě AI je naplno tady a nejde ji ignorovat. Jenže nic samozřejmě není jen tak, a i používání umělé inteligence s sebou nese určitá právní úskalí. Zajímá vás, jaká to jsou a jak si s generativní AI nenaběhnout?

V tom případě držíte v ruce ten správný dokument. Ať už jste běžný uživatel dostupných služeb, nebo AI využíváte v rámci svého podnikání, v této příručce se dozvíte:

<aside> 🖼️ Jaké otázky nebo obrázky můžete zadávat AI ke zpracování.

</aside>

<aside> 📣 Jakým způsobem musíte uveřejňovat odpovědi AI.

</aside>

<aside> 🤜🏽 Jaká máte práva k vytvořenému výstupu.

</aside>

<aside> 🚔 Může vás někdo žalovat za výstup AI, který zveřejníte.

</aside>

NEŽ ZAČNETE ČÍST

AI se rozvíjí rychleji, než je právo schopné reagovat. Při čtení handbooku mějte na paměti následující:

V handbooku se zaměřujeme pouze na služby OpenAI (Chat GPT a DALL·E) a Midjourney. Jedná se o generativní AI, tedy umělou inteligenci generující výstupy (texty, obrázky, zvuky atd.). Liší se od tradičních strojových učení nebo rozhodovacích systémů, které se zaměřují spíše na klasifikaci a interpretaci existujících dat. Pokud v handbooku používáme zkratku AI, myslíme tím vždy generativní AI.

Právníci se na spoustě otázkách týkajících se AI (ani těch důležitých) zatím zcela neshodli. Soudní rozhodnutí zatím taky žádné nemáme. V handbooku tak pracujeme s většinovými názory právní komunity, se kterými souhlasíme i my.

Handbook píšeme se zohledněním zákonů současně platných v České republice.

Při zpracování handbooku vycházíme z podmínek poskytovatelů OpenAI a Midjourney aktuálních k 1. 10. 2023. Tito poskytovatelé ale mohou své podmínky občas jednostranně změnit.

PROČ TO ŘEŠÍME?

Umělá inteligence pro nás není nějaký krátkodobý hype, na kterém se chvilku svezeme a půjdeme hledat něco nového. Naopak, AI přináší tak velkou změnu ve způsobu práce a našem uvažování, že ji není možné ignorovat. Stejně tak však nelze pominout rizika, která AI přináší.

V KROUPALIDÉ rádi objevujeme neobjevená zákoutí právního vesmíru související s technologiemi, softwarovým právem a právem duševního vlastnictví. Poskytujeme právní služby, které v první řadě pomáhají klientovi, současně v nich však vidíme smysl a budoucnost. I proto jsme se pustili do AI.

Jsme partnery platformy umělé inteligence prg.ai. Ta byla založena roku 2019 skupinou akademiků z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky s významným přispěním hlavního města Prahy. Za tímto bezprecedentním spojením lidských a institucionálních kapacit stojí vize naplno využít zdejšího potenciálu a proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence.

<aside> 📱 Máte na nás dotaz k handbooku? Potřebujete poradit s jinou právní nesnází? Nebo nás chcete jen potěšit pozdravem? V tom případě nám můžete napsat - kromě mailu máme LI, FB i IG a všude vám rádi odpovíme snad lépe než AI. Všechny potřebné kontakty najdete na našem webu kroupalide.cz.

</aside>

JAK V OFFLAJNU, TAK V ONLAJNU

Současný rozmach generativní AI je pro běžné uživatele nový. To ale neznamená, že je potřeba přicházet s novými pravidly. Není potřeba objevovat kolo.

Naopak je potřeba se podívat na stávající pravidla a vždy myslet na tuto základní zásadu, která beze zbytku platí i pro umělou inteligenci:

“Co je nelegální v reálném světě, je nelegální i ve světě digitálním.”

CO JE POTŘEBA DODRŽOVAT?

Při používání služeb generativní AI, jako je Chat GPT, DALL·E nebo Midjourney uzavíráte s poskytovateli těchto služeb smlouvu. Musíte proto dodržovat různá pravidla, která jsou uvedena například v podmínkách užívání služby, podmínkách vkládaného obsahu nebo jiných dokumentech.